Giới thiệu Trung tâm Giải pháp APAC của Romer Labs®: Dịch vụ phân tích, Hỗ trợ kỹ thuật và Chương trình đào tạo cho ngành công nghiệp thực phẩm và thức ăn chăn nuôi

Với Trung tâm Giải pháp APAC, Romer Labs® mở rộng khả năng của mình trong việc kiểm tra độc tố và kiểm tra chất gây dị ứng cho ngành công nghiệp thực phẩm và thức ăn chăn nuôi. Trung tâm Giải pháp mới kết hợp các dịch vụ phân tích, hỗ trợ kỹ thuật nâng cao và các chương trình đào tạo tùy chỉnh để giúp các chuyên gia an toàn thực phẩm và thức phẩm vẫn hoạt động hiệu quả và tuân thủ.

Ngày 2 tháng 12 năm 2019 – Romer Labs, nhà cung cấp hàng đầu các giải pháp chẩn đoán cho ngành nông nghiệp, thực phẩm và thức ăn chăn nuôi, đang thông báo khai trương Trung tâm Giải pháp APAC tại Singapore. Trung tâm mới mở rộng khả năng của công ty trong ba lĩnh vực quan trọng: dịch vụ phân tích, hỗ trợ kỹ thuật và chương trình đào tạo khách hàng .

Trung tâm Giải pháp APAC có các cơ sở mới để thử nghiệm chất gây dị ứng thực phẩm . Romer Labs hiện có thể phục vụ khu vực với các dịch vụ phân tích bao gồm gluten và phạm vi phân tích dị ứng rộng nhất trên thị trường. Trung tâm cũng mang đến các phương pháp kiểm tra độc tố mycotoxin tăng cường với các dịch vụ sàng lọc như Phân tích đa độc tố 50+, cung cấp thông tin cụ thể về bất kỳ hơn 50 mycotoxin trong một mẫu trong một báo cáo.

Để bổ sung cho các khả năng mới này, Trung tâm cũng cung cấp hỗ trợ kỹ thuật nâng cao: xác thực mẫu, khắc phục sự cố và hiểu biết sâu sắc về các thực tiễn tốt nhất đều có sẵn. Các chuyên gia của Romer Labs cung cấp lời khuyên để giúp khách hàng duy trì năng suất và tuân thủ các quy định của địa phương và quốc tế.

Trung tâm Giải pháp APAC cũng giới thiệu một dịch vụ mới cho khu vực: các chương trình đào tạo tùy chỉnh . Hội thảo, hội thảo trực tuyến và hướng dẫn cá nhân đều được thiết kế để thích ứng với cách thức, địa điểm và tần suất khách hàng kiểm tra. Romer Labs cấp chứng chỉ đào tạo và các tài liệu khác có thể cần thiết cho kiểm toán và công nhận.

Yong Wee Liau, Giám đốc điều hành, Romer Labs APAC: Trong nhiều năm, chúng tôi đã tự hào là một phần mở rộng của các phòng thí nghiệm của khách hàng. Với Trung tâm Giải pháp APAC của Romer Labs, chúng tôi đặt mục tiêu vượt xa điều đó bằng cách đồng hành cùng khách hàng của mình trên mọi chặng đường. Trung tâm mới đã được thiết kế phù hợp với nhu cầu của họ để giúp họ đáp ứng các mục tiêu thực phẩm và an toàn thực phẩm.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *